Carnatic Search Engine
Menu

Tamil Isai Sangam

Thiruvidaimarudur P.S.V.Raja
4:00 PM on 21st Dec. 2013 at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sirkazhi G. Sivachidambaram
7:00 PM on 21st Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Pann Research Session
10:00 AM on 22nd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sacred Hymns
3:45 PM on 22nd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Theatre Music
5:00 PM on 22nd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Idiyudan Koodiya Anbu Mazhai
7:00 PM on 22nd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Pann Research Session
10:00 AM on 23rd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sacred Hymns
3:45 PM on 23rd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Dr. Vijayalakshmy Subramaniam
5:00 PM on 23rd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Achalapuram S. Chinnathambi
7:00 PM on 23rd Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Pann Research Session
10:00 AM on 24th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sacred Hymns
3:45 PM on 24th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Srikala Bharath
5:00 PM on 24th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Rajesh Vaidya
7:00 PM on 24th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Pann Research Session
10:00 AM on 25th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Concert Based on Pann
2:30 PM on 25th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sacred Hymns
3:45 PM on 25th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Orchestra - M.S. Viswanathan and Group
6:00 PM on 25th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
P. Lalitha
3:45 PM on 26th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
S. Mahathi
5:00 PM on 26th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
O.S. Thyagarajan
7:00 PM on 26th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
S. Sahana
3:45 PM on 27th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Shankar Ramani
5:00 PM on 27th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
S. Sowmya
7:00 PM on 27th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Nivedita Gopinath
3:45 PM on 28th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Aishwarya Srinivas
5:00 PM on 28th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Dr. K.J. Yesudas
7:00 PM on 28th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
M. Yogeswaran
3:45 PM on 29th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Swarnamalya Ganesh
5:00 PM on 29th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sanjay Subrahmanyan
7:00 PM on 29th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
G.P. Bhargavi
3:45 PM on 30th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Alwargal kanda arangan
5:00 PM on 30th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sudha Ragunathan
7:00 PM on 30th Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Sruti Umayal
3:45 PM on 31st Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Yashodara
5:00 PM on 31st Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
A.K.C. Natarajan
7:00 PM on 31st Dec. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
P. Muthu Kumaraswami
3:45 PM on 1st Jan. 2014 at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Kavitha Ramu
5:00 PM on 1st Jan. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam
Krishnakumari Narendran's Group
7:00 PM on 1st Jan. at Raja Annamalai Hall by Tamil Isai Sangam