Carnatic Search Engine
Menu

Maris Music Mela

Inauguration
9:30 AM on 26th Dec. 2013 at Maris International by Maris Music Mela
Bangalore S. Shankar, Mysore M. Nagaraj, Thiruvarur Bakthavathsalam, G. Guruprasanna
10:00 AM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela
Maya and Malavi Ravindran, Sahana Srinivasan, Arvind Venkataraman
12:15 PM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela
Balasubramanya Sharma, Shankar Rajan, Calcutta T.K. Karthik
1:30 PM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela
Trichy Ramesh, R. Raghul, Palayamkottai B. Guru Raghavendra
3:00 PM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela
N. Rajkamal, Arun Ramamurthi, B.C. Manjunath, Udupi S. Srikanth
4:30 PM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela
M. Chandrasekaran, G. Bharathi, Guruvayur Dorai, V. Suresh
6:30 PM on 26th Dec. at Maris International by Maris Music Mela