Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
G
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Gajananayutam Vegavahini Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
2 Gamganapate Hamsadhwani Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit pdf
English
Word document
3 Ganamurte Ganamurti Adi Attributed to Tyagaraja Sanskrit composition Document
Sanskrit
English
4 Gananayakam Rudrapriya Adi Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
5 Ganapate sugunanidhe Janaranjani Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit pdf
English
Word document
6 Ganarajena Arabhi Misra Chapu Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
7 Ganeshakumara Jhunjooti Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
8 Ganesha skandajanani Nagabhooshani Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit pdf
English
Word document
9 Gangeyavasanadhara Hamirkalyani Adi Swati Tirunal - Document
Sanskrit
English
10 Gayati vanamali Misra Kapi Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Word document
11 Girijaya ajaya Sankarabharanam Adi Muthuswami Dikshitar 3rd Abhayamba vibhakti kriti Document
Sanskrit
English
12 Giripriyam Kadanakutoohalam Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit pdf
English
Word document
13 Girirajasuta Bangala Adi Tyagaraja Sanskrit composition Document
Sanskrit
English
14 Gopalaka Pahimam Bhoopalam (usually sung in Revagupti) Misra Chapu Swati Tirunal - Document
Sanskrit
English
15 Gopanandana Bhushavali Adi Swati Tirunal - Document
Sanskrit
English
16 Govindasrita Dharmavati Adi Annamacharya - Document
Sanskrit
English
17 Gowrigirirajakumari Gowri Roopaka Muthuswami Dikshitar - Document
Sanskrit
English
A B C D E H I J K L M N O P R S T U V Y
Composition Bank home